15 Aralık 2010 Çarşamba

Garigler

      Garig, Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarıdır. Lavanta çiçeği, kekik otu, funda, yasemin, süpürge çalısı, diken çalısı gibi türleri vardır.

      Frigana diye de anılır. Genelde diz boyunu geçmeyen kısa boylu çalılıklardan oluşur. Garigleri oluşturan bitkilerin tohumları rüzgarla kolayca taşınabildiği için kolayca yayılırlar. Garig kapsamında sayılabilecek bitki topluluklarının başlıcaları abdest bozan, diken çalısı, laden, nane, funda ve sarı çiçekli yasemindir.


      Türkiye'de gariglerin yaygın olduğu bazı sahalar; akdeniz bölgesindeki mut havzası, ege'de çeşme dolayları, karaburun yarımadasının batı bölümü, izmir'de yamanlar dağı, dumanlıdağ çevresi, bodrum ve bergama dolaylarıdır.
Psödomakiler

      Yalancı maki olarak da bilinir.Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edilmesi sonucu oluşan makiye benzer çalı topluluklarına denir.     Ülkemizde ormanların tahrip edildiği yerlerde oluşan yalanci cali türleridir. bunlar genelde karadeniz bölgesinde yayılış göstermektedir. yapraklarını kolayca yayarlar. çünkü bünyelerinde yağ bağlama ve yapraklarını sertleştirmeye gereksinimleri yoktur. kışın yapraklarını dökerler.
  Kuzey anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında genel olarak 1000 m. yükseltilere kadar çıkarlar. defne, yabani fındık, kestane, ıhlamur, kocayemiş, yabani çilek, ayı üzümü, sandal, menengiç, akçakesme karadeniz bölgesindeki başlıca psodömaki türleridir.Polen taşıyan hayvanlar(arılar,kuşlar ve dışkıları ) yardımı ile geniş alanlara yayılırlar.
Makiler Hakkında Detaylı Bilgi

      Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü. Bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara makilik denir. Makilikler, eskiden ormanlık olan alanların yangın ya da insanlar tarafından yok edilmesi sonucu da oluşmuş olabilir.


      Maki bitkileri Akdeniz ikliminin kurak koşullarına yani ortamdaki yetersiz sudan olabildiğince yararlanmaya uyarlanmış derin köklü, ufak ve sert yapraklı, hatta dikenli ağaçlık ve çalılardır. Bu ufak yaprakların yüzeyi genellikle su kaybını önlemek için mumsu ya da reçineli bir katmanla kaplanmıştır. Makiliklerde rastlanan pek çok ağaç türü arasında başlıca yabani zeytin, funda, katran ardıcı, keçiboynuzu, sakız ağacı, laden, böğürtlen, dağ çileği, zakkum, sandal ağacı, Akdeniz defnesi, menengiç, mersin, kocayemiş, kermes meşesi, pırnal meşesi sayılabilir. Maki bitki örtüleri genellikle geçit vermeyecek kadar yoğun bir biçimde gelişerek toprağın yüzeyinde oldukça sık bir doku oluşturur. Çoğu su gereksinimini gecenin neminden sağlar. Özellikle denize bakan yamaçlar, yapraksız dikenli çalılıklarla kaplıdır.


      Türkiye'de maki tipi bitki örtüsü en çok Akdeniz ve Ege, özellikle Güney Ege kıyılarında yaygındır; Marmara ve Karadeniz kıyılarında ise daha seyrektir. Dünyanın başka bölgelerinde de makiye benzeyen bitki örtüsüne rastlanır, ancak bunlar bulundukları yöreye göre değişik adlar alır. Ege ve Akdeniz ikliminde vardır. Maki kısa boylu bodur ağaçlara denir ve Akdeniz Bölgesinde yer alır.

Makiler Hakkında Genel Bilgi

      Maki genel anlamı ile bir ağaç türüdür. Ancak tam olarak ağaç denilemez. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen maki, bu bölgedeki ağaçların tahribatı sonucu ortaya çıkmış bir türdür. Akdeniz Ormanları tahribi sonucu ortaya çıkan ağaççık bitki topluluğuna maki denir.


      Makinin tam olarak kelime anlamı; Geniş alanları kaplayan çalı ve ağaçcık halindeki bitki topluluğudur. Maki bitkisini oluşturan ağaç türlerinin; başta kocayemiş ağacı gelmektedir. Keçiboynuzu, Defne, Yabani Zeytin, Zakkum, Melengiç vs. gibi ağaç toplulukları maki bitkisini oluşturan diğer ağaç türleridir.


      Görünümleri çalıyı andıran bu bitki topluluklarının büyük bir kısmı kışın yaprak dökmemektedir. Bu sayede yaz ve kış aylarında yeşil kalmayı başaran makiler, dayanıklı ve zor iklim şartlarına ayak uyduran bitkiler olarak bilinirler. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi Ormanlarının büyük bir çoğunluğu maki bitkisinden oluşmaktadır.